Eozpoznaniu różnicowe

Brak komentarzy do Eozpoznaniu różnicowe

W rozpoznaniu różnicowym powinniśmy brać pod uwagę szereg schorzeń, w których mogą wystąpić drgawki. Najczęstsze z nich są drgawki u—niemowląt wysoko gorączkujących jako odpowiednik dreszczy, drgawki w zapaleniu opon mózgowych, w urazie mózgu, w padaczce. W okresie noworodkowym szczególnie trudne jest różnicowanie między krwawieniem śródczaszkowym a bardzo rzadko spotykaną tężyczką noworodków (rozstrzyga jedynie badanie poziomu Ca). W wieku późniejszym podobne trudności mogą niekiedy wyłaniać się w różnicowaniu z padaczką i często dłuższe spostrzeganie dopiero naprowadza na właściwe rozpoznanie. Kurcz krtani należy różnicować z obecnością ciała obcego w drogach oddechowych, z wrodzonym świstem krtaniowym, z pseudokrupem i krupem błoniczym.

Zapobieganie i leczenie krzywicy stanowi równocześnie zapobieganie tężyczce. W okresie napadowym wstrzykuje się dożylnie Calcium chloratum 1-0% w ilości 5—8 ml (lub Calcium gluconatum domięśniowo). Wybieramy raczej Calcium chloratum z uwagi na znacznie większe zjonizo- wanie. Wstrzyknięcie wapnia nieraz natychmiastowo powoduje ustąpienie objawów tężyczki. Ze środków uspokajających stosuje się sól sodową luminalu podskórnie lub chloralhydrat w dawce -0,5—1,-0 g w 1-0—3-0 ml wody doodbytniczo, ewentualnie brom. Niektórzy zalecają Magnesium suliuricum 1-0% domięśniowo w ilości około 1 ml na kg wagi. Wskazane jest też stosowanie środków krążeniowych. W okresie napadowym przepisujemy 24—36-godzinną głodówkę (nie pozbawiając płynów). Dalsze leczenie polega na zakwaszeniu ustroju i podawaniu wapnia. Wapń możemy podawać doustnie, najlepiej w następującej mieszance: Cale. chlor, eryst. 2-0,-0, Liq. amm. anisali 3,-0, Gummi arabici 2,-0, Aquae deslill. ad 2-0-0,-0 co 2 godziny po 1—2 łyżeczek, po kilku dniach dawkę zmniejszamy. Po głodówce, która działa zakwaszająco, rozpoczynamy żywienie od małych ilości z przewagą węglowodanów, stopniowo zwiększając ilość i wprowadzając inne potrawy. Ograniczenie mleka ma na celu przede wszystkim ograniczenie dowozu fosforu i zakwaszenie ustroju. Poza tym podaje się środki zakwaszające, np. kwas solny fosforowy, 1-0% Ammonium chloratum 3—5 razy dziennie łyżeczkę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kurcze garstkowo-stopowe

Kurcze garstkowo-stopowe są kurczami fonicznymi odpowiednich mięśni jak w objawie Trousseau lub Ibrahima-Lusta. Utrzymują się do kilku godzin, rzadko dłużej. Przytomność dziecka zachowana. Kurcz krtani...

Zamknij