Obojnactwo

Brak komentarzy do Obojnactwo

Obojnactwem nazywamy zaburzenie rozwojowe, w którym występują zarówno męskie, jak i żeńskie pierwszorzędowe, drugorzędowe lub trzeciorzędowe cechy płciowe. Jest to bardzo rzadkie zaburzenie i tylko w przypadku równoczesnego występowania jajnika i jądra u tej samej osoby, jako gonad występujących niezależnie od siebie lub w formie jednej gonady z obydwoma elementami (jajnika i jądra), mamy do czynienia z prawdziwym obojnactwem. W przypadku tego zaburzenia pozostałe cechy płciowe wykazują dużą zmienność zarówno w budowie wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych, jak i w wyglądzie trzeciorzędowych cech płciowych, nie mówiąc już o orientacji psychoseksualnej. W zależności od wyglądu zewnętrznych narządów płciowych ludzie ci wychowywani są bądź jako dziewczynki, bądź jako chłopcy i tylko przy daleko posuniętych zmianach zgłaszani są do korekcji w okresie niemowlęcym lub dziecięcym. Najczęściej, bo aż w 2/3 przypadków, są kierowani do lekarza w okresie pokwitania, a nierzadko dopiero w wieku około dwudziestu lat. Pewne rozpoznanie tej jednostki chorobowej jest możliwe po wykonaniu biopsji gonad, które mogą się znajdować zarówno w jamie brzusznej, jak i w kanale pachwinowym bądź w niedorozwiniętych wargach sromowych czy mosznie. Częściej u tych ludzi stwierdza się kariotyp 46,XX aniżeli 46,XY, a wyjątkowo tylko mozaicyzm. Odpowiednio do tego obserwuje się obecność ciałek X czy Y. Postępowanie korekcyjne wobec tych ludzi jest trudne z tego powodu, że możliwość zmiany ukierunkowania poczucia przynależności do płci mija z końcem drugiego roku życia. Biorąc pod uwagę małą liczbę przypadków obojnactwa prawdziwego (około 200 przypadków opisano dotąd w literaturze światowej) oraz przeważające w tym zespole dużego stopnia zaburzenia anatomiczne, zrozumiałe jest mało udokumentowane opracowanie zaburzeń seksualnych w tych przypadkach, w których możliwość podjęcia współżycia seksualnego jest bardzo ograniczona. W przeciwieństwie jednak do obojnactwa prawdziwego, o wiele częstsze są przypadki obojnactwa rzekomego, przy czym w zależności od występowania w organizmie jąder lub jajników mówimy odpowiednio o obojnactwie rzekomym męskim i obojnactwie rzekomym żeńskim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Postawy interpersonalne

Szczególnie ważną rolę dla rozwoju i ekspresji seksualności odgrywa zespół postaw. Postawy odzwierciedlają pozytywny lub negatywny stosunek do pewnych ludzi, sytuacji i przedmiotów oraz warunkują...

Zamknij