Wczesne wykrywanie zarażenia

Brak komentarzy do Wczesne wykrywanie zarażenia

Zwalczanie. Konieczne jest wczesne wykrywanie zarażenia i szybka izolacja chorych, niszczenie w kale osób zarażonych cyst pełzaka za pomocą środków chemicznych, zapewnienie odpowiedniej higieny urządzeń sanitarnych. W krajach strefy tropikalnej i subtropikalnej, gdzie spotyka się często ogniska endemiczne, szczególne znaczenie ma okresowe badanie na nosicielstwo, zwłaszcza osób zatrud-nionych w przemyśle spożywczym i gastronomii. Ważne jest również przestrzeganie zasad higieny osobistej, ochrona żywności i wody przed zanieczyszczeniem odchodami chorego oraz przed dostępem owadów przenoszących cysty pełzaka. Woda przeznaczona do celów spożywczych powinna być gotowana lub filtrowana.

Zwalczanie utrudnia ogromna liczba cyst pełzaka w kale wydalanym w ciągu doby oraz duża ich oporność na czynniki środowiska. W kale w temp. 21°- 30°C przeżywa w ciągu 4 dni ok. 50% cyst, w wodzie o temp. 16°-20°C do 5 tyg. – 100% cyst natomiast w ciągu 5 min giną wszystkie cysty w temp. 50°C, a po kilku sekundach – przy 100°C. Cysty pełzaka czerwonki ulegają dezintegracji w 0,1% roztworze chlorku rtęciowego po 4 h, w roztworze 2,5% fenolu – po 15 min, w roztworze 1% fenolu dopiero po 7 h, w 1% roztworze lizolu – po 30 min. Stwierdzono przeżywanie cyst pełzaka czerwonki w ciągu 16-40 h w przewodzie pokarmowym muchy i karaczana. Cyst nie niszczy zwykłe chlorowanie lub jodowanie wody.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

WYMIOTY ACETONEMICZNE

Nie są one objawem chorobowym, a raczej zespołem chorobowym, w którym dochodzi do głębokich zaburzeń przemiany materii. Noszą one także nazwę wymiotów okresowych i wymiotów...

Zamknij