Author Archives: admin


Brak komentarzy do PREPARATY ICH ZASTOSOWANIE W DIAGNOSTYCE I LECZNICTWIE

W Polsce dostępne są 2 preparaty, a mianowicie preparat sproszkowanej tarczycy świńskiej Thyreoideum, zawierający w jednej tabletce 0,06 lub 0,2 mg jodu organicznie związanego, a ponadto L-trijodotyronina, która w jednej tabletce zawiera 20 lub 50 pg hormonu. Na świecie preparaty Ts znane są m. in. pod nazwami: Cytomel, Thybon, Liothyronin.

Read more

Brak komentarzy do ROLA WĄTROBY W METABOLIZMIE LEKÓW

W obrębie wątroby ulega przemianom bardzo wiele substancji o charakterze fizjologicznym. Wątroba jest także narządem, który wychwytuje z krwi i metabolizuje oraz wydala egzogenne substancje, w tym także leki. Tak więc stan czynnościowy wątroby jest oprócz właściwości fizykochemicznych głównym wyznacznikiem farmakokinetycznych parametrów leku. Przy zmniejszeniu detoksykacyjnej czynności wątroby okres półtrwania wielu leków znacznie się wydłuża.

Read more

Brak komentarzy do Rozmaite dolegliwości i powikłania

Wpływ ciąży na zawartość przepuklin może być dodatni, jeśli rosnąca macica wyciągnie za sobą z worka przepuklinowego znajdujące się w nim narządy. Czasami jednak przychodzi do pogorszenia się stanu chorobowego wskutek wzrostu ciśnienia śródbrzusznego, które przyczynia się do poszerzenia worka przepuklinowego.

Zrosty. Zrosty pooperacyjne między powłokami i narządami jamy brzusznej trafiają się bardzo często. Jak dotąd nie udało się jednak ustalić żadnych prawideł, które by wyjaśniały ich powstawanie. Wprawdzie mechaniczne i chemiczne drażnienie jelit, sieci, rany w powłokach itd., niedostateczne pokrycie otrzewną kikutów po usuniętych narządach oraz nieodpowiednie zaopatrzenie krwawiących naczyń wpływają w dużym stopniu na ich tworzenie się, nie ulega jednak wątpliwości, że zrosty otrzewnowe powstają nawet przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności – tak samo jak może ich nie być mimo istnienia wspomnianych wyżej niekorzystnych warunków.

Wytwo...

Read more

Brak komentarzy do Badanie bakteriologiczne

Badanie bakteriologiczne może być również wykonywane podczas zabiegu operacyjnego i w tych przypadkach ma na celu stwierdzenie, czy w wydzielinie lub ropie, jeśli wylała się do otrzewnej, nie ma drobnoustrojów chorobotwórczych. Kroplę ropy lub wydzieliny pobiera się za pomocą wypalonego uszka platynowego i po roztarciu na szkiełku podstawowym oraz utrwaleniu barwi się ją najczęściej błękitem metylenowym lub metodą Grama. W ten sposób stwierdzić można w rozmazach bakterie ropne, pałeczkę okrężnicy, prątki gruźlicy lub grzybek promienicy przy użyciu odpowiedniej metody barwienia.

Read more

Brak komentarzy do Zakażenia grzybicze

U chorych z zaburzeniami odporności innymi niż AIDS najczęściej spotykanym patogenem jest Candida albicans (44-8-0 %) i Aspergillus fumigatus (2-0-3-0 %) (12). W ostatnich latach obserwuje się wzrost zakażeń grzybiczych, szczególnie na od-działach onkologicznych i hematologicznych (12). Na grzybicę cierpi 3-0 % cho- rych na różnego typu białaczki, 15 % chorych na chłoniaki i aż 57 % chorych z neutropenią. Do czynników ryzyka zalicza się: neutropenię trwającą dłużej niż 3 tygodnie, leczenie steroidami systemowymi i antybiotykami o szerokim spektrum oraz procedury związane z cewnikowaniem żył centralnych (np. hiperalimenta- cja preparatami zawierającymi lipidy) (9, 32). Częstość zakażeń grzybiczych u chorych po przeszczepieniu narządu zależy od dawki i rodzaju leku immunosu- presyjnego. Wprowadzenie cyklosporyny do podstawowego schematu leczenia immunosupresyjnego zmniejszyło częstość powikłań bakteryjnych i wirusowych, nie miało natomiast wpływu na częstość zakażeń grzybiczych (34). Powikłania grzybicze występują u 5-1-0 % osób po przeszczepieniu nerki, 5-5-0 % biorców wątroby i u 2-0 % chorych po przeszczepieniu serca.

Read more

Brak komentarzy do Polimorfizm komórczaka

Jednym z pierwszych objawów nowotworu jest ból ustępujący w spoczynku. W kręgosłupie ból ma charakter stały. Mimo postępu choroby, występujące złamania patologiczne goją się z reguły z nieznacznym opóźnieniem. Oprócz anemii stwierdza się przyspieszenie opadania krwinek czerwonych oraz odwrócenie fizjologicznych proporcji albumin do globulin, a także białkomocz Bence-Jonesa (rzadko).

Read more

Brak komentarzy do Liczne pęknięcia śledziony

Następny nasz pacjent (ryc. 2) obok licznych pęknięć śledziony miał stłuczenie trzustki (tab. 1). Objawy wstrząsu pourazowego i krwotocznego były silnie zaznaczone zaraz po wypadku. Obok narastającego bólu w okolicy śródbrzusza i lewego podżebrza stwierdzono podrażnienie otrzewnej. Po przygotowaniu pacjenta do operacji otwarto jamę brzuszną i usunięto zniszczoną śledzionę drenując okolicę stłuczonej trzustki.

Read more

Brak komentarzy do Obfite i chlustające wymioty

Obfite i chlustające wymioty u niemowląt, zawie-rające treść żołądkową bez domieszki żółci, występujące często bez związku z karmieniem — są charakterystyczne dla zwężenia odźwiernika.

Read more

Brak komentarzy do Niedobór witaminy E

Niedobór witaminy E. W doświadczeniach na zwierzętach pierwszym objawem hipowitaminozy E jest niepłodność u samców i niemożność utrzymania ciąży u samic. W dalej posuniętej hipowitaminozie następują zaburzenia w gruczołach wewnętrznego wydzielania i zwyrodnienia tkanki nerwowej. U niektórych zwierząt natomiast dominującym objawem jest dystrofia mięśni. U człowieka hipowitaminoza E raczej nie występuje.

Read more

Brak komentarzy do Ruchy stawu kolanowego

Ruchy stawu kolanowego są zawiadywane przez: L3-L4- prostowanie, L5-SJ A więc: m. biodrowo-lędźwiowy (m. iliopsoas), zginający staw biodrowy, jest zaopatrywany przez L2-L3. Mięsień pośredni (w. intermedius) – prostujący staw kolanowy – unerwiony jest przez L3-L4. Mięsień plaszczkowaty (m. soleus)

– zginający...

Read more

Brak komentarzy do Ciśnienie panujące wewnątrz klatki piersiowej i jamy brzusznej

Jeśli chodzi o ciśnienie panujące wewnątrz klatki piersiowej i jamy brzusznej, działające ochronnie na obciążany kręgosłup, to stwierdzono korelację między zdolnością do zwiększania tego ciśnienia a masą podnoszonych ciężarów. Na podstawie wyników tych badań zaleca się wzmacnianie mięśni brzucha i tułowia, ale nie sposobem ćwiczeń typu siadania, lecz ćwiczeniami izometrycznymi (aby niepotrzebnie nie przeciążać krążków między kręgowych). Jednocześnie przy wykonywaniu prac ciężkich zaleca się noszenie gorsetów, prostotrzymaczy i pasów tym osobom, które nie mogą wyćwiczyć odpowiednio mięśni. Należy jecfriak zaznaczyć, że gorsety itp. to broń obosieczna i zbytnie poleganie na nich osłabia i tak już słabe mięśnie brzucha i tułowia.

Read more

Brak komentarzy do Guzy kręgosłupa, rdzenia i kanału rdzeniowego

Procesy nowotworowe kręgosłupa oraz rdzenia kręgowego w odcinku lędźwiowym zawsze połączone są z bólami krzyża. Należy jednakże pamiętać, że występują one głównie u dzieci i młodzieży lub osób starych.

Read more