Author Archives: admin


Brak komentarzy do Dentysta NFZ w Pyrzycach leczy, dba, pomaga i wie, co robić

Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje solidnie, dobrze, wspaniale. Wysoka jakość to ważna sprawa. Niejedna osoba wie, że dbałość o zdrowie ma znaczenie. Dzisiaj praca dentysty jest coraz lepiej doceniana i oceniana. Jakość to ważna rzecz. I można o tym na pewno pamiętać, bo ciekawa praca na pewno jest taka wspaniała. Plombowanie, borowanie, leczenie, piłowanie, leczenie kanałowe, rwanie zębów, lakowanie – taki jest katalog zadań lekarza stomatologa.

Read more

Brak komentarzy do PRZEPUKLINA POCHWOWA CZĘŚĆ 2

Wszystkie wymienione pod a, b, c przepukliny pochwowe, które mają worek otrzewnowy, należą do rzadkości. Czynnikiem usposabiającym do ich powstania są przebyte urazy porodowe. Nie jest to jednak regułą. Przepukliny pochwowe powstają stopniowo, znane są jednak również przypadki nagłego ich wystąpienia.

Ze względu na rzadkość tego rodzaju przepuklin rozpoznaje się je tylko w około 60% przypadków. Błędy rozpoznawcze są niekiedy powodem ciężkich powikłań, a więc np. nacięcia lub wycięcia przepukliny, ale mogą one również występować i niezależnie od błędów rozpoznawczych (pęknięcie przepukliny i wypadnięcie jelit, powstanie ropniaka w miednicy małej po porodzie, uwięź- nięcie przepukliny). Najczęstszym powikłaniem tego schorzenia jest jednak poród.

Przepuklina pochwowa jest cierpieniem nabytym, pozostającym w związku z urazem porodowym. W powstawaniu jej mogą jednak odgrywać pewną rolę także i inne przyczyny, np. puchlina brzuszna, wielkie guzy miednicy małej i jamy

Read more

Brak komentarzy do Leczenie nadżerki mieszkowej

W przypadkach nadżerki zwyczajnej (erosio simplex) metoda ta zwykle doprowadza do pożądanych wyników.

Jeśli chodzi o leczenie nadżerki mieszkowej, to należy je rozpocząć od nakłucia jajeczek Nabotha ostrym nożem. Powoduje to odejście nieraz dużych ilości śluzu. Ponieważ w następstwie tego zabiegu występuje czasami obfite krwawienie, zaleca się w tych przypadkach założenie przed część pochwową na kilka godzin tamponu z gliceryną i kwasem borowym (w stosunku 1 :io). Czasami okazuje się konieczne powtórzenie tego zabiegu, jeśli część pochwowa jest szczególnie gruba.

Bardzo skuteczną i szybką metodą leczenia pewnych postaci nadżerek (nadżerka mieszkowa, nadżerka brodawkowata) jest wypalenie w uśpieniu schorzałych części żegadłem Paquelina lub przez elektrokoagulację.

Tylko w przypadkach, kiedy w żaden inny sposób nie da się usur.ąć przerostu części pochwowej, wchodzi w grę operacyjne jej odcięcie (ryc. i2t, 122 i 123).

Metoda ta polega na obustronnym rozcięciu kanału szyjki macicy nożyczkami lub nożem ku sklepieniom pochwy, a potem na kolejnym klinowym wycięciu jej przedniej i tylnej wargi. Brzegi klinowatego wycięcia zostają zespolone szeregiem szwów katgutowych, po czym zeszywa się końce poprzecznego rozcięcia części pochwowej po stronie lewej i prawej. Należy zwracać baczną uwagę na dokładne zatamowanie krwawienia. Jest też rzeczą ze wszech miar wskazaną pozostawić cząstkę części pochwowej.

Read more

Brak komentarzy do Zmiany płuc w przebiegu krztuśca

Należy podkreślić, że jakkolwiek kaszel napadowy jest jednym z cha-rakterystycznych objawów zakażenia pałeczką krztuśca, istota tego schorzenia polega na uszkodzeniu całego ustroju z wyraźną predylekcją do układu oddechowego.

Read more

Brak komentarzy do Uzasadnienie norm etyki seksualnej – kontynuacja

„Naturalne” nie są także sposoby zachowań najszerzej rozpowszechnione w danym społeczeństwie, bo nie ma od nich przejścia do powinności (szeroki zasięg głodujących w Indiach i pijących alkohol w Polsce nie stanowi podstawy do formułowania twierdzeń, że ludzie w Indiach powinni głodować, a w Polsce pić). Klasycznym błędem takiego rozumowania w dziedzinie seksu było przypisanie kobietom cech masochistycznych ze względu na częstotliwość występowania owego zjawiska w tym zbiorze osobników. Otóż masochizm nie jest tylko zjawiskiem ze sfery seksu, ale elementem reliktowym, empirycznie stwierdzalną, rzeczywistą zależnością kobiet, skutkiem struktury tradycyjnej rodziny. Zmiany tejże struktury zachwiały rozkładem statystycznym cechy „masochizmu” u kobiet i mężczyzn, a nawet uczyniły wielu mężów „masochistami” emancypowanych i sadystycznych żon.

Read more

Brak komentarzy do UWAGI W SPRAWIE DAWKOWANIA LBA

LBA stanowią grupę środków farmakologicznych o intensywnym działaniu leczniczym i odpowiednio silnie wyrażonym działaniu niepożądanym. Wynika stąd, że ogólną prawidłowością dawkowania powinno być podawanie na początku kuracji próbnej dawki, a następnie wybór dawki odpowiedniej do cech chorego i cech jego choroby. W zależności od przebiegu choroby, poprawy lub pogorszenia, pojawia się zazwyczaj konieczność zmiany dawki, niekiedy odstawienia leku. Dlatego też praktycznie jedyną metodą postępowania powinno być podawanie leku w progresywnie wzrastających dawkach, aż do ustalenia dawki optymalnej dla chorego.

Read more

Brak komentarzy do Toksyczne postacie błonicy

W toksycznych postaciach błonicy polecane są transfuzje krwi, jednakże zabieg ten musi być wykonany w początkowym okresie, gdy układ krążenia nie wykazuje uszkodzeń. Stosowane są również od początku kortykosterydy (kortyzon, enkorton) podajemy kortyzon zaczynając od 5-0—1-0-0 mg dziennie, potem w dawkach stopniowo malejących przez 1-0—14 dni lub dłużej.

Read more

Brak komentarzy do Omne animal post coitum triste

Sprawa o tyle nie jest prosta, że istnieją szczególne przypadki, w których może dojść do aktu seksualnego bez uprzedniego pobudzenia erotycznego. Umożliwiają to zarówno określone środki techniczne usztywniające prącie męskie lub tak zwany wzwód poranny, będący wynikiem raczej lokalnych zmian fizjologicznych, czy też wzwód wywołany farmakologicznie. Jest rzeczą charakterystyczną, że tego rodzaju akty seksualne, zrealizowane nie wskutek mechanizmu IEM wyzwolonego przez działanie pobudzenia erotycznego SAM, prowadzą wprawdzie do specyficznego rozładowania napięcia, nie towarzyszy jednak temu charakterystyczny dla pełnego aktu seksualnego stan następczy, odczuwany subiektywnie jako stan błogości, odprężenia i nasilenia po-

Read more

Brak komentarzy do Oględziny jajników

Mocz użyty do badania powinien mieć ciężar właściwy ton i temperaturę 22°, co uzyskuje się w razie potrzeby przez rozcieńczenie wodą ptzekroploną lub zagęszczenie drogą parowania lekkie ogrzanie lub oziębienie. Mocz doprowadza się później do stężenia jonów wodorowych w granicach pH od 5,6-6,2 przez dodanie kilku kropli 0,5 roztworu kwasu solnego, jeśli oddziałuje alkalicznie – lub przez dodanie kilku kropli 0,5% NaOH, jeśli oddziałuje zbyt kwaśno. Oznaczenia stężenia jonów wodorowych dokonuje się albo za pomocą indykatorów lub papierków lakmusowych czerwonych albo niebieskich, przy czym papierek niebieski w moczu o stężeniu pH 5,6-6,2 zabarwia się na kolor słabo czerwony.

Jako ...

Read more

Brak komentarzy do ODPORNOŚĆ NA RYFAMPICYNE

Biochemiczne mechanizmy oporności bakterii nie zostały w pełni poznane. Wiadomo jednak, że polegają one na enzymatycznym unieczyn- nianiu antybiotyku przez drobnoustroje oporne lub zmianach w przepuszczalności ich błony komórkowej. Unieczynnianie penicylin i cefalospo- ryn polega na hydrolizie pierścienia ß-laktamowego przy udziale ß-lakta- maz wytwarzanych przez drobnoustroje Gram-dodatnie i Gram-ujemne. t Geny warunkujące ich powstawanie zlokalizowane są zarówno w plazmidach, jak i chromosomach. Inaktywacja antybiotyków z grupy amino- glikozydów i chloramfenikolu zachodzi w wyniku działania transferazy acetylowej przy obecności acetylo-CoA, ATP i jonów Mg2+. Enzym ten wytwarzają drobnoustroje z rodzaju Pseudomonas, Escherichia, Klebsiella i Sfaphy/ococcus. W przekształcaniu antybiotyków aminoglikozydowych uczestniczą również transferaza fosforanowa i adenylowa, prowadzące do powstania nieczynnych pochodnych – fosforanów i adenylanów.

Wspom...

Read more

Brak komentarzy do NIEDOKRWISTOŚĆ – DALSZY OPIS

Ani sam lek, ani same przeciwciała nie wywołują hemolizy. Nasilenie hemolizy nie zależy od dawki leku. Przeciwciała wykazują swoistość w stosunku do danego leku i leków pokrewnych.

Read more

Brak komentarzy do Liposukcja

Liposukcja to szybka metoda na szczupłą sylwetkę i młody wygląd. Ta operacja plastyczna to odsysanie tłuszczu z wybranych partii ciała np z brzucha, z pośladków czy z ud. By osiągnąć upragnioną sylwetkę wystarczy udać sie do dobrego chirurga plastycznego i zdecydować się na zabieg liposukcji. Liposukcja nie jest jednak sposobem na leczenie otyłości, nie ma również wpływu na jędrność skóry. Odsysanie tłuszczu zaliczane jest do prostych operacji, trwa zazwyczaj od dwóch do trzech godzin. Przeciwskazania do takiej operacji stanowią choroby układu oddechowego i układu krążenia, cukrzyca, nadczynność tarczycy oraz żylaki. Osoby przed przystąpieniem do zabiegu muszą zrzucić kilka kilogramów. Najlepsze efekty liposukcji osiąga się u młodych osób, mających prawidłową masę ciała, natomiast cena takiego zabiegu waha się od dwóch do dziesięciu tysięcy złotych. Tuż po operacji pojawia się obrzęk, zasinienie, pieczenie i drętwienie. Przez tydzien po zabiegu trzeba zostać w domu,nie ćwiczyć i nie pracować.

Read more