Category Archives: Wszystko

Brak komentarzy do Ruchy stawu kolanowego

Ruchy stawu kolanowego są zawiadywane przez: L3-L4- prostowanie, L5-SJ A więc: m. biodrowo-lędźwiowy (m. iliopsoas), zginający staw biodrowy, jest zaopatrywany przez L2-L3. Mięsień pośredni (w. intermedius) – prostujący staw kolanowy – unerwiony jest przez L3-L4. Mięsień plaszczkowaty (m. soleus)

– zginający...

Read more

Brak komentarzy do Ciśnienie panujące wewnątrz klatki piersiowej i jamy brzusznej

Jeśli chodzi o ciśnienie panujące wewnątrz klatki piersiowej i jamy brzusznej, działające ochronnie na obciążany kręgosłup, to stwierdzono korelację między zdolnością do zwiększania tego ciśnienia a masą podnoszonych ciężarów. Na podstawie wyników tych badań zaleca się wzmacnianie mięśni brzucha i tułowia, ale nie sposobem ćwiczeń typu siadania, lecz ćwiczeniami izometrycznymi (aby niepotrzebnie nie przeciążać krążków między kręgowych). Jednocześnie przy wykonywaniu prac ciężkich zaleca się noszenie gorsetów, prostotrzymaczy i pasów tym osobom, które nie mogą wyćwiczyć odpowiednio mięśni. Należy jecfriak zaznaczyć, że gorsety itp. to broń obosieczna i zbytnie poleganie na nich osłabia i tak już słabe mięśnie brzucha i tułowia.

Read more

Brak komentarzy do Guzy kręgosłupa, rdzenia i kanału rdzeniowego

Procesy nowotworowe kręgosłupa oraz rdzenia kręgowego w odcinku lędźwiowym zawsze połączone są z bólami krzyża. Należy jednakże pamiętać, że występują one głównie u dzieci i młodzieży lub osób starych.

Read more

Brak komentarzy do Jelito środkowe i tylne

Jelito środkowe i tylne tworzą niekiedy uwypuklenia, które mogą spełniać różne funkcje, np. kieszeni, w których gromadzi się pokarm (u kleszczy).

Read more

Brak komentarzy do Wnioski sformułowane przez White’a i Wiltse:

– 1. Wielopoziomowa laminektomia wykonywana w przypadkach spondylozy i stenozy, a więc rozległej patologii kanału kręgowego u chorych w starszym wieku, rzadko prowadzi do kręgozmyku czy też wyraźnej niestabilności. Istnieją dane, by przypuszczać, że niektóre przypadki stenozy, w których po odbarczeniu dochodzi do podwichnięć, to po prostu nie rozpoznane przed operacją kręgozmyki zwyrodnieniowe.

Około...

Read more

Brak komentarzy do Wczesne wykrywanie zarażenia

Zwalczanie. Konieczne jest wczesne wykrywanie zarażenia i szybka izolacja chorych, niszczenie w kale osób zarażonych cyst pełzaka za pomocą środków chemicznych, zapewnienie odpowiedniej higieny urządzeń sanitarnych. W krajach strefy tropikalnej i subtropikalnej, gdzie spotyka się często ogniska endemiczne, szczególne znaczenie ma okresowe badanie na nosicielstwo, zwłaszcza osób zatrud-nionych w przemyśle spożywczym i gastronomii. Ważne jest również przestrzeganie zasad higieny osobistej, ochrona żywności i wody przed zanieczyszczeniem odchodami chorego oraz przed dostępem owadów przenoszących cysty pełzaka. Woda przeznaczona do celów spożywczych powinna być gotowana lub filtrowana.

Read more

Brak komentarzy do WYMIOTY ACETONEMICZNE

Nie są one objawem chorobowym, a raczej zespołem chorobowym, w którym dochodzi do głębokich zaburzeń przemiany materii. Noszą one także nazwę wymiotów okresowych i wymiotów nawracających. Występują one u dzieci od 2 do 1-0 roku życia i ustępują definitywnie w okresie dojrzewania. Napady wymiotów pojawiają się rozmaicie często. Przerwy między napadami trwają od kilku tygodni do kilku lat. Niektórzy uczeni widzą w wymiotach acetonemicznych odmianę padaczki, inni podkreślają wyraźny związek z migreną.

Read more

1 komentarz do Nadmierne łaknienie

Nadmierne łaknienie (tzw. wilczy głód) zdarza się wyjątkowo rzadko u dzieci i jest zwykle objawem zmian chorobowych w mózgowiu.

Pewną odmianę zaburzeń łaknienia stanowi spaczone łaknienie (pica) objawiające się spożywaniem rzeczy niejadalnych (tynk, węgiel, piasek itp.). Występuje najczęściej około 3 r. życia. Przyczyną spaczonego łaknienia są zwykle stany niedoborowe, zwłaszcza niedobór żelaza, rzadziej natomiast stwierdza się podłoże neurogenne.

Read more

Brak komentarzy do Epidemiologia

Odporność czynna nabyta po przechorowaniu grypy epidemicznej trwa prawdopodobnie dość długo, natomiast odporność występująca po szczepieniach trwa zaledwie kilka miesięcy.

Read more

Brak komentarzy do WYMIOTY

Wymioty są wynikiem powstającej odruchowo w żołądku fali antype- rystaltycznej. Odruch ten może być wynikiem podrażnienia centralnego układu nerwowego w następstwie wszelkich schorzeń mózgu i rdzenia, włącznie z działaniem nań jadów egzo- i endogennych, jak również może być następstwem bodźców działających na centralny układ nerwowy ze strony innych narządów (podrażnienie błędnika, ośrodka kaszlowego, niemiłe bodźce wzrokowe lub smakowe itp.). Wszelkie zmiany zapalne w ścianie żołądka oraz w najbliższym jego sąsiedztwie, jak również wszelkie zapalenia jelit, łatwo dają pobudzenie do wymiotów. Do oddzielnej grupy można zaliczyć wymioty na tle przeładowania żołądka, którego przyczyną jest albo przeszkoda w drożności (np. zwężenie odźwiernika) lub spożycie nadmiernej ilości pokarmu. Wymioty wskutek tej ostatniej przyczyny zdarzają się szczególnie po niedzieli i po wizytach dzieci u rodziny, znajomych itp. Podniecenie psychiczne związane z wizytą sprzyja przeładowaniu żołądka. Do wymiotów zaliczamy także zwracanie treści pokarmowej związane z przeżuwaniem (szczegóły p. w rozdziale „Schorzenia przełyku”).

Wymie...

Read more

Brak komentarzy do Zakażenie Candida

Zakażenie Candida albicans może objąć i linne narządy, jak układ moczowy, tkankę mózgową, wsierdzie, i dać obraz posocznicy.

Na skórze grzyb ten wywołuje często uporczywe zmiany wyprze- niowe w fałdzie międzypośladkowym i około odbytnicy. Charakterystyczną cechą jest ograniczony rumień, występujący w miejscu zakażenia. Proces szybko rozwija się odśrodkowo. Warstwa rogowa części środkowej rumienia ulega złuszczeniu i odsłania powierzchnię czerwoną, połyskliwą, nieraz sączącą. Zmiany są bardzo swędzące. Odrębny charakter ma drożdżyca międzypalcowa stóp i paznokci.

Read more

Brak komentarzy do STOLCE

Częste i luźne stolce, czyli biegunki, są najczęściej wynikiem ostrego lub przewlekłego zakażenia przewodu pokarmowego. Ponadto mogą one być natury alergicznej lub neurogennej. Stolce nie strawione, obfite, gliniaste itd. wskazują zwykle na przewlekły charakter zaburzeń trawienia, wynikający z niedoczynności gruczołów trawiennych i są omówione w dalszej części tego rozdziału.

Read more