Brak komentarzy do Podwiązanie jajowodów

Podwiązanie jajowodów zapewnia nam jak najbardziej trwałą antykoncepcję ,gdzie kobieta nie musi pamiętać o codziennym przyjmowaniu pigułek, zmianie plastrów itd.Celem takiego zabiegu jest zablokowanie jajowodów, które uniemożliwią plemnikom dotarcie do komórki jajowej kobiety i jej zapłodnienie.Po operacji jajniki funkcjonują prawidłowo i uwalniają komórkę jajową, ale nie ma ona jednak możliwości dotarcia do macicy, aby doszło do poczęcia dziecka i zajścia w ciążę.Kobieta, która zdecydowała się na takie rozwiązanie, nie musi poźniej pamiętać o codziennym przyjmowaniu pigułek czy ewentualnych działaniach niepożądanych, które mogą wynikać z ich przyjmowania.Chociaż pomimo wysokiej skuteczności takiego zabiegu, musimy pamiętać , ze niestety podwiązanie jajowodów jest metodą nieodwracalną i trwała.Najpoważniejszym powikłaniem jakie może wystąpić po podwiązaniu jajowodów jest ciąża pozamaciczna, do której może dojść jeśli zabieg został zle wykonany, kolejnym może być ból w podbrzuszu oraz infekcje pęcherza moczowego czy trudno gojące sie rany, zakażenia oraz krwawienia i krwotoki.

Read more

Brak komentarzy do Porażenie prądem

Porażenie prądem elektrycznym może wywołać w naszym organizmie wstrząs z utratą przytomności i bezdechem. Porażona prądem osoba natychmiast pada nieprzytomna, kurcząc przy tym gwałtownie ręce, a w miejscu kontaktu ciała z pradem moga pojawić się rany oparzeniowe. Wielkość obrażeń zależy od wysokości napięcia i natężenia prądu, czasu.Jeżeli dojdzie do porażenia to pierwszym krokiem jaki należy wykonać, jest wyjęcie wtyczki z gniazdka np. drewnianym przedmiotem. Nie wolno również dotykać osoby porażonej prądem dopóki nie odłączy się zasilania. Nastepnym krokiem jest sprawdzenie stanu takiej osoby, czy jest przytomny i czy oddycha, po tym należy wezwać pomoc. Jeżeli nie oddycha konieczne jest przystąpienie do reanimacji i przeprowadzenie sztucznego oddychania, a gdy doszło do zatrzymania krążenia trzeba rozpocząć masaż serca. Oparzone miejsca trzeba jak najszybciej opatrzyć i zostać z taką osoba do momentu przybycia pogotowia. Będąc świadkiem takiego zdarzenia należy pamiętać aby nigdy nie próbować nieosłonięta dłonią odłączać prądu.

Read more

Brak komentarzy do Tomografia komputerowa

Tomografia jest badaniem, które wykorzystuje promienie rentgena i pozwala uzyskać wyraźne i szczegółowe zdjęcia narządów oraz kości. Dzięki metodzie tomografii komputerowej można wykonywać badania dowolnej części ciała. Urządzenie do badania nazywamy tomografem, a uzyskany obraz tomogramem. Tomografia komputerowa jest szeroko wykorzystywana w medycynie, a badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza a ocena wykonanych zdjęć należy do radiologa. Pacjent umieszczany jest na specjalnym ruchomym stole i jest przesuwany do wnętrza. We wnętrzu na specjalnej ramie, dookoła ciała pacjenta porusza się lampa wytwarzająca promieniowanie rentgenowskie. Niekiedy takie badanie wykonywane jest w trybie natychmiastowym, do takich wskazań należą: podejrzenie krwawienia doczaszkowego, podejrzenie ropnia mózgu, uraz głowy i kanału kręgowego. U niektórych osób występuje reakcja alergiczna po podaniu środka kontrastowego, dlatego wcześniej należy wykonać szereg badań pozwalających na dopuszenie pacjenta do takiego badania.

Read more

Brak komentarzy do Rak przedinwazyjny

Tworzące go komórki wykazują w prawidłowych warunkach, w okresie dojrzałości płciowej podział na szereg warstw. Jest ich – według Papanicolaou, Trouta i in. – trzy, a mianowicie : Warstwa podstawowa, w której można rozróżnić trzy warstwy, tj.:

– a) warstwę podstawową wewnętrzną, złożoną z komórek kształtu walcowatego lub sześciennego (stratum cylindricum) b) warstwę podstawową zewnętrzną, w której skład wchodzą liczne rzędy komórek wielokątnych, o dużych pęcherzy- kowatych jądrach (stratum spinosum profundum) c) warstwę pośrednią (stratum spinosum superficiale), złożoną z komórek miernie spłaszczonych, o jądrach nieregularnych. Na przekroju komórki te mają kształt wydłużony, łódkowaty.

Warstwa śródnabłonkowa ( niekiedy może jej brakować) wykazuje w elementach komórkowych liczne ziarnistości. Warstwa rogowaciejąca (stratum cornificans), którą cechuje zmienna ilość rzędów dużych, płaskich komórek o jądrach pyknotycznych.

Cechą raka przedi...

Read more

Brak komentarzy do METODY BADANIA

Pytania wstępne dotyczą wieku, stanu, sposobu zarobkowania chorej, w pewnych wypadkach także jej stosunków rodzinnych. Z kolei przechodzimy do wywiadów, odnoszących się do jej dolegliwości i cierpień, zarówno bieżących, jak i przebytych. Powinny one uwzględniać występowanie:

Read more

Brak komentarzy do Receptory węchowe część 2

U zwierząt zmysł węchu służy przede wszystkim ochronie przed niebezpieczeństwem oraz poszukiwaniu pokarmu u większości ssaków i owadów ma także duże znaczenie dla nawiązywania kontaktów społecznych, oraz – w okresie godowym – kontaktów seksualnych. Węch należy do zmysłów chemicznych (podobnie jak smak). Sygnały chemiczne (zapach) są powszechnie stosowane do przywabiania osobników przeciwnej płci w okresie godowym. Zapachy mogą być wydzielane przez całą skórę lub też mogą to być specyficzne zapachy seksualne wydzielane przez specjalne gruczoły. Specyficzne zapachy mogą też stawać się czynnikiem wywołującym zachowanie seksualne w okresie godów. Własne sygnały chemiczne (zapachy) mogą być również odbierane przez osobnika wytwarzającego je lub też może on nie odczuwać własnego zapachu wabiącego, jak na przykład samica jedwabnika. Uszkodzenie receptorów węchowych może powodować upośledzenie zachowań kopulacyjnych. Samice myszy, które w wieku 6-7 tygodni zostały pozbawione węchu, wykazują zanikowe zmiany w macicy i jajnikach, a zahamowanie wydalania LTH, czego następstwem jest brak jajeczkowania, spotyka się nawet wtedy, gdy samice myszy wprowadzone zostawały do klatki, w której uprzednio przebywały obce samce (efekt Bruce’go). Reakcje te zachodzą na drodze węchowej. Reśetnjak (1969) powołując się na innych autorów podaje, że: 1) wycięcie małżowiny nosa we wczesnym wieku u szczura doprowadza do infantylizmu seksualnego 2) pobudzanie błony śluzowej nosa wywiera wpływ na przebieg cyklu jajnikowego u samic białych szczurów 3) wytwarzanie anosmii7 poprzez podanie kilku

Read more

Brak komentarzy do Leczenie mięśniaków

Jeśli w macicy mięśniakowa tej rozwija się ciąża, należy zająć stanowisko wyczekujące i przystąpić do zabiegu operacyjnego tylko w czasie wystąpienia objawów martwiczych lub zakażenia mięśniaka. Mięśniaki, których siedzibą jest szyjka maciczna lub dolna część jej trzonu, są wskazaniem do cięcia cesarskiego, gdy stanowią przeszkodę porodową.,

Read more

Brak komentarzy do Najądrze

Najądrze (epididymis) przylega do jądra od góry i tyłu. Składa się z głowy, trzonu i ogona. Głowa przylega do jądra ogon przechodzi w nasie- niowód. Wnętrze najądrza jest układem przewodzików, które są przedłużeniem cewek prostych jądra. W przewodzikach tych plemniki osiągają pełną dojrzałość oraz zostają magazynowane, zwłaszcza w obrębie ogona. Znajdujące się tutaj środowisko kwaśne obniża lub znosi ruchliwość własną plemników. Przechowywane w najądrzu plemniki zachowują przez 42 dni zdolność do zapłodnienia. Ruchy perystaltyczne przewodu najądrza powodują wydalanie plemników do dalszych części dróg rodnych oraz współdziałają przy wytrysku nasienia. Częste wytryski nasienia powodują znaczne zmniejszenie się liczby zmagazynowanych plemników, aż do zupełnego ich braku. Napełnianie zbiorników plemnikami trwa około 48 godzin.

Read more

Brak komentarzy do Szwecja

Spróbujmy z kolei przyjrzeć się głównym zasadom moralnym w szwedzkim systemie wychowania seksualnego. Pedagogika seksualna w Szwecji dokonała pod koniec roku 1974 wielkiego zwrotu. Dysponujemy obecnie oficjalnym stanowiskiem wyrażonym w książce Handbook in Teaching on Sexual and Personal Relationships, opublikowanej w 1975 r. przez USSU (Państwową Komisję do Spraw Aspektów Seksualnych i Stosunków7 Międzyludzkich w Kształceniu i Środkach Informacji Publicznej). W nowym, zrewidowanym kształcie pedagogiki seksualnej Szwedzi znacznie więcej miejsca poświęcali problemom moralnej regulacji zachowań ludzi w sferze życia płciowego – małżeństwa i rodziny.

– 1...

Read more

Brak komentarzy do Cykl szyjki macicznej

Cykl pochwowy obserwowany w postaci zmian w budowie nabłonka pochwy jest na tyle wyraźny, źe badanie obrazu komórkowego w rozmazach z pochwy według Papanicolaou stało się klasyczną metodą badania poziomu dominacji estrogenów lub progesteronu. Estrogeny wywołują rozrost nabłonka pochwy, aż do wierzchniej warstwy komórek. Progesteron i androgeny wywołują również proliferację, ale tylko do warstwy intermedialnej.

Read more

Brak komentarzy do PSYCHOFIZJOLOGIA ORGAZMU CZĘŚĆ 2

Orgazm przedstawia niepowtarzalny, szczególny sposób reakcji człowieka. Wyjątkowość tego zjawiska jest związana bardziej ze szczególnie silnymi odczuciami rozkoszy niż z charakterystycznymi reakcjami zachodzącymi w organizmie człowieka. Reakcje seksualne powstające wskutek stymulacji oraz podniecenia seksualnego znajdują najbardziej efektywne zakończenie w postaci orgazmu, który jest punktem kulminacyjnym wszelkich przemian, a równocześnie stanem powodującym odczucie rozkoszy, odprężenia i zaspokojenia. W czasie orgazmu dochodzi do nagłego, nie podlegającego woli wyładowania zsumowanych napięć psychofizycznych i nerwowo-mięśniowych, do ograniczenia reaktywności zmysłów oraz do największych zmian w zakresie układu krążenia i oddechowego.

Read more

Brak komentarzy do NARZĄDY PŁCIOWE ZEWNĘTRZNE – DALSZY OPIS

Niekiedy dochodzi jednak tylko do rozdwojenia łechtaczki, braku przedniej ściany cewki moczowej i rozbieżnego ustawienia warg sromowych. Zaburzenia w prawidłowym rozwoju zatoki mo- czopłciowej mogą być również przyczyną tego, żc moczowody uchodzą nie do pęcherza, ale do pochwy lub nawet do jej przedsionka.

Zanik lub przerost narządów płciowych zewnętrznych kobiety w życiu płodowym może doprowadzić do rozmaitych ich nieprawidłowości, a więc braku warg sromowych większych i mniejszych, ich niedokształcenia, braku przedsionka pochwy, także i do przerostu i uwydatnienia poszczególnych części sromu. Wady rozwojowe, dotyczące błony dziewiczej, nie mają większego znaczenia, wyjąwszy zupełne jej zarośnięcie, które może mieć przykre następstwa w okresie dojrzałości płciowej.

Read more