CHOROBY UMYSŁOWE I NERWOWE CZĘŚĆ 3

Brak komentarzy do CHOROBY UMYSŁOWE I NERWOWE CZĘŚĆ 3

Pewne spostrzeżenia zdają się przemawiać również za szkodliwością wiądu rdzenia na płodność kobiet.

Rozsiane stwardnienie mózgu i rdzenia (sclerosis disseminata) wpływa przede wszystkim na opóźnienie rozwoju płciowego kobiet. Jeśli choroba ta pojawia się nich w okresie pokwitania i w niedługi czas przed nim, wystąpienie pierwszego yklu miesięcznego zostaje przesunięte nieraz o kilka lat. Cykle miesięczne, po staleniu się ich, przebiegają jednak prawie zawsze prawidłowo, tak że skąpe mie- iączkowanie, a tym bardziej zatrzymywanie się miesiączek, należy do przypadków ielicznych. Zatrzymywanie się cyklów miesięcznych u kobiet, chorych na roz- iane stwardnienie mózgu i rdzenia wkrótce po czterdziestce – a więc wcześniejsze rzekwitanie – zdarza się również bardzo rzadko i ma, według niektórych badaczy, niekorzystne znaczenie w rokowaniu.

Szczególnie często przychodzi do zaburzeń w obrębie kobiecych narządów rodnych przy zmianach chorobowych podwzgórza (hypothalamus). Przejawiają się one przede wszystkim w postaci zaburzeń cyklu miesięcznego. Schorzenia hypothalamus są niekiedy przyczyną zaburzeń rozwojowych w obrębie narządów rodnych kobiety, gdyż mogą powodować – najprawdopodobniej za pośrednictwem przedniego płata przysadki mózgowej – zarówno nadmierny rozwój, jak i ich zanik.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Etiologia homoseksualizmu

Etiologia homoseksualizmu nie została do końca zbadana i ustalona. Nie zostało rozstrzygnięte pytanie, czy jest to zjawisko o podłożu osobowościowym czy środowiskowym. Giese (1962) wyróżnia...

Zamknij