Chromatyna płciowa X4 – ciąg dalszy

Brak komentarzy do Chromatyna płciowa X4 – ciąg dalszy

Słuszność hipotezy Lyon znalazła potwierdzenie w pracach innych badaczy, a wnioski teoretyczne wynikające z hipotezy Lyon wyjaśniły wiele niejasnych i spornych problemów można je streścić w następujących punktach:

– 1. Każdy unieczynniony chromosom X uwidacznia się w postaci grudki chromatyny płciowej X. U osobników posiadających dodatkowe chromosomy X – kariotyp 47,XXX lub 48,XXXY – stwierdzono istnienie dwóch grudek chromatyny płciowej. Dalsze badania wykazały, że każdy dodatkowy chromosom X jest widoczny w postaci grudki chromatyny płciowej, na przykład u osobników z kariotypem 49,XXXXY stwierdzono obecność trzech grudek chromatyny płciowej.

– 4 W niniejszej monografii terminy chromatyna płciowa, chromatyna płciowa X i ciałko Barra używane są jako synonimy i określają chromatyne piciową, powstałą w wyniku heterochromatyzacji chromosomu X. Chromatyna powstała w wyniku heterochromalyzacji chromosomu Y określana jest natomiast jako chromatyna płciowa Y lub ciałko Y.

– 5 Heterochromatyczny – odmiennie barwiący sie.

– 2. Ponieważ kobieta posiada dwa chromosomy X, a mężczyzna tylko jeden, teoretycznie więc kobieta powinna na przykład produkować dwa razy więcej niż mężczyzna globuliny przeciwhemofilowej i dehydrogenazy głukozo-6-fosforanu, a więc substancji białkowych, których synteza uwarunkowana jest przez geny zawarte w chromosomach X. Fakt, że kobieta nie wytwarza tych substancji dwa razy więcej niż mężczyzna. wyjaśnia się w świetle hipotezy Lyon unieczynnieniem jednego z chromosomów X kobiety.

– 3. U kobiet posiadających dwie populacje czynnych chromosomów: Xpat (paternal) i Xmat (maternal) nie ujawniają się cechy recesywne związane z tym chromosomem, jak hemofilia lub ślepota na kolory (dal- tonizm). Mogłoby się wydawać, że skoro jeden z chromosomów X kobiety ulega unieczynnieniu, posiada ona tylko jeden czynny chromosom X, podobnie jak mężczyzna. Należy jednak pamiętać o bardzo istotnej modyfikacji. Unieczynnieniu ulega losowo jeden z chromosomów X, pochodzący albo od ojca, albo od matki, i to w ten sposób, że w jednych komórkach unieczynnienie dotyczy Xmat, a w innych Xpat. W ten sposób :W ustroju kobiety tworzy się swoista mozaika czynnych Xmat i Xpat. Możemy teoretycznie przyjąć, że jedna połowa komórek kobiety posiada czynny chromosom X pochodzący od ojca, natomiast druga połowa komórek posiada czynny chromosom X, pochodzący od matki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

GRANICE NORMY I PATOLOGII SEKSUALNEJ

Seksuologia zajmuje się ważną dziedziną ludzkiego życia - jest to nauka o życiu uczuciowo-seksualnym oraz jego zaburzeniach. Obszerny zakres problematyki oraz interdyscyplinarność seksuologii wynika z...

Zamknij