DZIAŁANIE LBA NA NACZYNIA KRWIONOŚNE

Brak komentarzy do DZIAŁANIE LBA NA NACZYNIA KRWIONOŚNE

W naczyniach krwionośnych znajdują się receptory adrenergiczne a i (ł, jednak ich rozmieszczenie nie jest jednolite. W naczyniach skórnych i jelitowych występują głównie receptory a, w naczyniach wieńcowych i mięśni szkieletowych głównie receptory (J, w naczyniach nerkowych i- mózgowych oba typy receptorów są nikle reprezentowane (ryc. 5). .

LBA blokują in vitro [420] oraz !n vivo [194, 421, 452] rozkurczowe działanie izoprenaliny na naczynia krwionośne oraz eksponują skurczowe działanie adrenaliny, jeśli badane łożysko naczyniowe jest wystarczająco zaopatrzo-ne w receptory a [421]. i

Częstym przedmiotem badania obwodowego działania LBA jest łożysko naczyniowe tylnych kończyn psa. Skuteczność hamowania przez LBA rozkurczowego działania izoprenaliny (1 pg i. a.) maleje w kolejności: pindolol > alprenolol > propranolol > sotalol = DCI. Praktolol i metoksamina okazały się nieaktywne [4521. Wynik tego doświadczenia wykazał, że a-mctylo-LBA (np. metoksamina), pomimo preferencji w stosunku' do receptorów fh-adrenergicznych (p. str. 45), są bardzo słabymi (ł-adrenolity- kami oraz, że LBA nie zawierające grupy a-mctylowej (np. alprenolol) mogą również wybiórczo blokować receptory p2. Siia p-adrenolitycznego działania alprenololu jest bowiem nieco mniejsza lub w najlepszym przypadku dorównuje sile działania propranololu [403, 816, 908], natomiast blokada receptorów p w mięśniach gładkich pod wpływem alprenoloiu jest bardziej skuteczna niż blokada wywołana podaniem propranoiolu. Wybiórczość blokady p,-adrenergicznej alprenoloiu została zresztą zaobserwowana przez innych autorów [403, 773].

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Co powoduje trichloroetylen?

Chlorek etylu podany drogą wziewną wywołuje zwolnienie czynności serca spowodowane zwiększonym napięciem nerwu błędnego, a następnie, w miarę pogłębiania się znieczulenia ogólnego dochodzi do przyspieszenia...

Zamknij