Guzy kręgosłupa, rdzenia i kanału rdzeniowego

Brak komentarzy do Guzy kręgosłupa, rdzenia i kanału rdzeniowego

Procesy nowotworowe kręgosłupa oraz rdzenia kręgowego w odcinku lędźwiowym zawsze połączone są z bólami krzyża. Należy jednakże pamiętać, że występują one głównie u dzieci i młodzieży lub osób starych.

Na przykład kostniak kostninowy (osteoid osteomd) umiejscawia się w luku lub blaszce kręgu i daje silne bóle krzyża. Cechą charakterystyczną jest to, że bóle pojawiają się zazwyczaj nocą i ustępują po zażyciu aspiryny. Wycięcie guza likwiduje dolegliwości.

Naczyniak (haemangioma), rozrastając się zewnątrzoponowo, może uciskać na rdzeń kręgowy i dawać bóle krzyża, podobnie jak rosnący wewnątrzoponowo oponiak (meningioma). Leczenie chirurgiczne zazwyczaj znosi całkowicie dolegliwości. Inne guzy łagodne niszczące rdzeń kręgowy prowadzą do trwałych zaburzeń.

Guzy złośliwe mogą być pierwotne – wychodzące z kośćca lub z tkanki nerwowej oraz wtórne – przerzuty raka piersi, gruczołu krokowego, nerek, płuc i tarczycy.

Z pierwotnych guzów złośliwych najczęściej mamy do czynienia ze szpiczakiem mnogim (zwłaszcza u mężczyn po 40 r.ż.).

Częste umiejscawianie się przerzutów w okolicy lędźwiowo-krzyżowej tłumaczy się obecnością w tej okolicy licznych splotów żylnych. Na uwagę zasługuje fakt, że bóle krzyża znacznie wyprzedzają objawy przerzutu .

Przerzuty raka piersi dają zarówno niszczenie, jak i nowotworzenie kości. Przerzuty raka płuc, tarczycy i nerek mają zazwyczaj osteolityczny charakter i w zaawansowanych stadiach kręgosłup przypomina rzeszoto.

Zasadnicze znaczenie diagnostyczne, odróżniające ostry ból krzyża pochodzenia nowotworowego od bólu spowodowanego tyłoprzemieszczeniem jądra miażdżys- tego, ma pozycja ciała. Położenie chorego do łóżka znosi (lub łagodzi) ból na tle tyłoprzemieszczenia jądra miażdżystego, w przypadku ucisku rdzenia lub korzeni przez proces nowotoworowy pozycja ciała niczego nie zmienia.

Ubytki w zakresie czynności zespoły korzeniowe z reguły nie ma objawów nerwów 50-70% dysfunkcje ogona końskiego 30% przedmiotowych

Poszerzenie kanału rdzeniowego nie ma w guzach złośliwych w obrazie rtg w 30%

Umiejscowienie 4 i 5 segment lędźśrodkowy i górny wiowy segment lędźwiowy – nabłoniaki, i- guz nici koń-cowej (wg Duusa i Keima).

Guzy kanału rdzeniowego mogą być zewnątrzoponowe (np. haemangioma, fibroblastoma), wewnątrzoponowe (np. meningioma) lub też śródrdzeniowe {ependymoma, tumor filum terminale).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Jelito środkowe i tylne

Jelito środkowe i tylne tworzą niekiedy uwypuklenia, które mogą spełniać różne funkcje, np. kieszeni, w których gromadzi się pokarm (u kleszczy).

Zamknij