Postawy interpersonalne

Brak komentarzy do Postawy interpersonalne

Szczególnie ważną rolę dla rozwoju i ekspresji seksualności odgrywa zespół postaw. Postawy odzwierciedlają pozytywny lub negatywny stosunek do pewnych ludzi, sytuacji i przedmiotów oraz warunkują gotowość do reagowania w określony sposób wobec ludzi, sytuacji i przedmiotów. W złożonym systemie postaw człowieka można wyróżnić kilka ich grup, które mają szczególne znaczenie dla seksualności (Muszyński, 1977).

Postawy interpersonalne wyznaczają stosunek człowieka do innych ludzi w bezpośrednim z nimi kontakcie. Zasadnicze znaczenie ma tutaj postawa życzliwości wobec innych ludzi, która spełnia rolę regulatora całego systemu postaw interpersonalnych. Oprócz niej dużą rolę odgrywa postawa tolerancji, poszanowania godności innego człowieka, jego autonomii oraz jego życia, zdrowia i jego własności, postawa lojalności, współodczuwania i opiekuńczości.

Postawy intrapersonalne wyznaczają stosunek człowieka do samego siebie. Odpowiedzialność za świat, innych ludzi oraz przyszłe pokolenia wiąże się z koniecznością dążenia do osobistej doskonałości i to nie tyle dla niej samej jako celu ostatecznego, lecz dla umożliwienia harmonijnego współżycia międzyludzkiego, na którym opierając się człowiek może zmierzać do zaspokojenia swych potrzeb oraz osiągać poczucie szczęścia. Poza tym należy tu postawa perfekcjonizmu, osobistej godności, odpowiedzialności za siebie i samokontroli, postawa samodzielności, osobistej odwagi, dzielności oraz postawa optymizmu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Unikanie wizyt u lekarza podczas wakacji

- A Czy możliwa jest operacja plastyczna twarzy mężczyzny, postarzająca o kilkanaście lat? Mam kompleks, że pani, na której utrzymaniu żyję, wykorzystuje fakt, że jest...

Zamknij