Rak przedinwazyjny

Brak komentarzy do Rak przedinwazyjny

Tworzące go komórki wykazują w prawidłowych warunkach, w okresie dojrzałości płciowej podział na szereg warstw. Jest ich – według Papanicolaou, Trouta i in. – trzy, a mianowicie : Warstwa podstawowa, w której można rozróżnić trzy warstwy, tj.:

– a) warstwę podstawową wewnętrzną, złożoną z komórek kształtu walcowatego lub sześciennego (stratum cylindricum) b) warstwę podstawową zewnętrzną, w której skład wchodzą liczne rzędy komórek wielokątnych, o dużych pęcherzy- kowatych jądrach (stratum spinosum profundum) c) warstwę pośrednią (stratum spinosum superficiale), złożoną z komórek miernie spłaszczonych, o jądrach nieregularnych. Na przekroju komórki te mają kształt wydłużony, łódkowaty.

Warstwa śródnabłonkowa ( niekiedy może jej brakować) wykazuje w elementach komórkowych liczne ziarnistości. Warstwa rogowaciejąca (stratum cornificans), którą cechuje zmienna ilość rzędów dużych, płaskich komórek o jądrach pyknotycznych.

Cechą raka przedinwazyjnego jest z początku przypodstawny rozrost komórek walcowatych, które stopniowo zajmują cały obszar nabłonka. W obrębie niego stwierdza się brak lub tylko nieznaczny stopień zróżnicowania komórek oraz zatarcie się prawidłowej, znamiennej warstwowości nabłonka. Składające go komórki wykazują pojedyncze figury podziału, pewną nietypowość i niedojrzałość jąder. Rozrost elementów komórkowych warstwy podstawowej odbywa się albo przez posu- wanie się „ławicowe“ ku górze (a więc chaotycznymi gromadami), albo też w postaci ognisk rozsianych w różnych warstwach nabłonka. Nabłonek w tych ostatnich przypadkach jest znacznie grubszy, a tworzące go komórki są większe, przy czym na różnej głębokości i w różnych warstwach pojawiają się komórki wielojądrzaste oraz nietypowe elementy nabłonkowe, wykazujące zmiany wodniczkowe, które nadają mu wygląd oczkowaty (J. Laskowski).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

METODY BADANIA

Pytania wstępne dotyczą wieku, stanu, sposobu zarobkowania chorej, w pewnych wypadkach także jej stosunków rodzinnych. Z kolei przechodzimy do wywiadów, odnoszących się do jej dolegliwości...

Zamknij