Rehabilitacja chorych kardiochirurgicznych

Brak komentarzy do Rehabilitacja chorych kardiochirurgicznych

W Polsce istnieje 8 ośrodków kardiochirurgicznych: W ciągu ostatnich lat obserwujmy dynamiczny rozwój kardiochirurgii w Polsce (tab. 2).

Do dnia 1988.05.15. dokonano 43 przeszczepów serca, z których 19 chorych żyje (chorzy żyją najdłużej 2 lata). Jednak liczba wykonanych operacji kardiochirurgicznych pozostaje daleko za potrzebami. Aby wypełnić zapotrzebowanie społeczne należałoby wykonywać 15-20 tys. zabiegów kardiochirurgicznych rocznie, w tym z powodu choroby wieńcowej 8-12 tys., na skutek zaś wad nabytych – 6-8 tys.

Leczenie inwazyjne choroby wieńcowej poprzez angioplastykę winno w przyszłości osiągnąć liczbę taką, jak przeszczepy aortalno-wieńcowe.

Chorzy zakwalifikowani do zakiegu przechodzą rehabilitację przed- i pooperacyjną. Chorzy po przeszczepach aortalno-wieńcowych i po an- gioplastyce (PTCA) przechodzą normalny program rehabilitacji II i III etapu, podobnie jak chorzy po zawale serca. Pacjenci po wszczepieniu sztucznych zastawek serca są pod opieką lekarską z zaleceniem dziennej aktywności fizycznej, zależnej od aktualnego stanu wydolności krążenia.

Problem zachorowalności z powodu schorzeń układu krążenia staje się w Polsce poważnym zagrożeniem społecznym. Ponad 50% wszystkich zgonów w Polsce następuje z powodu chorób tego układu. Corocznie ujawniamy 120-150 tys. nowych przypadków choroby wieńcowej (przy 90—95 tys. zawałów). Liczbę nabytych wad serca szacuje się na ok. 40 tys.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Nienormalny

Ocena naszej wypowiedzi ustnej lub pisemnej, decyzji osobistej bądź też mającej konsekwencje dla innych, która nie powinna budzić naszego większego zaniepokojenia, nawet jeśli ocenę tę...

Zamknij