Rozmaite dolegliwości i powikłania

Brak komentarzy do Rozmaite dolegliwości i powikłania

Wpływ ciąży na zawartość przepuklin może być dodatni, jeśli rosnąca macica wyciągnie za sobą z worka przepuklinowego znajdujące się w nim narządy. Czasami jednak przychodzi do pogorszenia się stanu chorobowego wskutek wzrostu ciśnienia śródbrzusznego, które przyczynia się do poszerzenia worka przepuklinowego.

Zrosty. Zrosty pooperacyjne między powłokami i narządami jamy brzusznej trafiają się bardzo często. Jak dotąd nie udało się jednak ustalić żadnych prawideł, które by wyjaśniały ich powstawanie. Wprawdzie mechaniczne i chemiczne drażnienie jelit, sieci, rany w powłokach itd., niedostateczne pokrycie otrzewną kikutów po usuniętych narządach oraz nieodpowiednie zaopatrzenie krwawiących naczyń wpływają w dużym stopniu na ich tworzenie się, nie ulega jednak wątpliwości, że zrosty otrzewnowe powstają nawet przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności – tak samo jak może ich nie być mimo istnienia wspomnianych wyżej niekorzystnych warunków.

Wytworzenie się zrostów po zabiegach operacyjnych może przyprawiać czasem chorą o rozmaite dolegliwości (bóle) i powikłania (ileus, zwężenie jelit). Z licznych spostrzeżeń należy wnosić, że zrosty z jelitami powodują mniejsze dolegliwości niż zrosty powłok z siecią. Najboleśniejsze są zrosty sieci z otrzewną ścienną miednicy. Wywołują one niekiedy tak silne bóle, że zmuszają do ponownego otwarcia jamy brzusznej i ich operacyjnego rozdzielenia, jakkolwiek zabieg ten nie zawsze daje dobre wyniki wobec skłonności do powtórnego tworzenia się zrostów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Badanie bakteriologiczne

Badanie bakteriologiczne może być również wykonywane podczas zabiegu operacyjnego i w tych przypadkach ma na celu stwierdzenie, czy w wydzielinie lub ropie, jeśli wylała się...

Zamknij