RUMIEŃ WIELOPOSTACIOWY (ERYTHEMA MULTIFORME)

Brak komentarzy do RUMIEŃ WIELOPOSTACIOWY (ERYTHEMA MULTIFORME)

Patomechanizm choroby jest prawdopodobnie złożony i związany z działaniem toksycznym i alergicznym niektórych leków, bakterii i wirusów. Niekiedy zmiany występują po nasłonecznieniu i w przebiegu innych schorzeń, jak choroba reumatyczna, dury lub zimnica,

Nowalka i wsp. [19] opisują przypadki rumienia wielopostaciowego u osób z guzami złośliwymi i po naświetlaniu radioaktywnym kobaltem. Najczęstszą przyczyną powstawania tej choroby są leki, a przede wszystkim penicylina, salicylany, fenacetyna, barbiturany oraz związki jodu i bromu. Podkreśla się też coraz częściej rolę bakterii i wewnątrzustrojo-‚ wych ognisk zakaźnych. W wielu przypadkach dochodzi do współdziałania obu czynników jednocześnie: lekowego i bakteryjnego. ‚

Moskalewska i wsp. [17] wykazali, że u części chorych, u których zmiany skórne były niewątpliwie związane z podawaniem leków, występował dodatni odczyn testu transformacji limfocytów ze streptolizyną O użytą jako antygen.

U części przypadków, mimo bardzo dokładnie przeprowadzonych wywiadów i badań dodatkowych, nie udaje się ustalić przyczyn choroby i zalicza się ją do tzw. postaci samoistnych rumienia wielopostaciowego.

Obraz kliniczny. Choroba ma przebieg ostry i trwa przeważnie ok, 3- 6 tygodni. Wystąpieniu objawów skórnych towarzyszy, a niekiedy je po-

– 418 przędza, podwyższona temperatura, ogólnie złe samopoczucie, bóle stawów. W wywiadach stwierdza się często przebytą przed kilkoma dniami grypę lub anginę, zażywanie antybiotyków, leków przeciwgrypowych lub przeciwbólowych (fenazonu, aminofenazonu – Veramon, tabletek od bólu głowy itp.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Leczenie rzeżączki u dziewczynek

Leczenie rzeżączki u dziewczynek, która, jak wspomniano, ogranicza się do zajęcia przez proces zapalny sromu, pochwy i ewentualnie cewki moczowej, polega : i) na przemywaniu...

Zamknij