Ustawienie

Brak komentarzy do Ustawienie

Ustawienie (posltio) jest t>o stosunek poszczególnych części płodiu do poszczególnych części macicy. W położeniach podłużnych bierzemy pod uwagę ustawienie grzbietu, w poprzecznych lub skośnych — ustawienie główki. Z obserwacji wiemy, że w położeniach podłużnych grzbiet płodu nigdy nie jest zwrócony zupełnie ku przodowi lub też ku tyłowi, lecz zawsze ku jednej ze stron macicy, przy tym częściej w lewo niż w prawo. Aby ułatwić mianownictwo ustalono, że jeśli grzbiet jest zwrócony ku stronie lewej mówimy o ustawieniu I a jeśli grzbiet jest zwrócony ku stronie prawej — o ustawieniu II. Należy przy tym zaznaczyić, że grzbiet nigdy nie leży ściśle zwrócony na lewo lub prawo, lecz zwraca się bardziej ku przodowi — odmiana przednia, A (dorso anterioi), lub ku tyłowi — odmiana tylna, B (dorso posteiior). Częste występowanie ustawienia I z odmianą przednią ma swoje uzasadnienie w topografii jamy brzusznej. Gdyby przestrzeń z obu stron w jamie brzusznej była jednakowa, to macica leżałaby ściśle w środkowej oisi ciała i płód byłby zwrócony grzbietem ku przodowi lub ku tyłowi. Silne wygięcie ku przodowi lędźwiowej części kręgosłupa uniemożliwia ustawienie się grzbietu lub brzuszka płodu ściśle w linii środkowej. Poza tym ciężarna macica jest zawsze skręcona swoim lewym bokiem ku przodowi, przeto i grzbiet, po tej stronie leżący, jest zwrócony ku powłokom brzusznym. W ustawie-niach drugich grzbiet płodu znajduje się po prawej stronie macicy, zwrócony ku tyłowi. Na ustawienie płodu wpływają i dodatkowe czynniki, jak np. pozycja, w której znajduje się ciężarna. W pozycji leżącej, kiedy płód jest jeszcze ruchomy, zmienia on swoje ustawienie z I na II, przesuwając się grzbietem po kręgosłupie matki. Ponieważ ciężarna większą część dnia znajduje się w pozycji stojącej, przeto częściej występuje ustawienie I A.

Dla określenia ustawienia w położeniach poprzecznych i skośnych, kierujemy się główką, a dla jego odmian — grzbietem. A więc: główka po stronie lewej macicy — ustawienie I, grzbiet ku przodowi — odmiana przednia, grzbietowa. Główka po stronie prawej — ustawienie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Chromatyna płciowa X4 – ciąg dalszy

Słuszność hipotezy Lyon znalazła potwierdzenie w pracach innych badaczy, a wnioski teoretyczne wynikające z hipotezy Lyon wyjaśniły wiele niejasnych i spornych problemów można je streścić...

Zamknij