Higienistka stomatologiczna

Brak komentarzy do Higienistka stomatologiczna

Jest rzeczą oczywistą, że aby sprostać tak szerokiemu zakresowi działania, opieka stomatologiczna nie może spoczywać tylko na barkach lekarzy stomatologów. Coraz szerzej przyjmuje się konieczność działania zespołowego. W ten sposób powstało pojęcie zespołu stomatologicznego („dental team”), którego kierownikiem jest lekarz stomatolog, a członkami przedstawiciele średniego personelu stomatologicznego, przede wszystkim: higienistka, asystentka i technik (ryc. 153).

Higienistka stomatologiczna pracuje pod nadzorem lekarza, przede wszystkim w zakresie oświaty zdrowotnej i profilaktyki. Jej zakres działania powinien być następujący:

– a) prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej w zakresie higieny jamy ustnej i dietetyki, szczególnie dla kobiet ciężarnych, matek karmiących, dzieci oraz młodzieży

– b) organizowanie i nadzorowanie na zlecenie stomatologa akcji profilaktyki próchnicy w żłobkach, przedszkolach i szkołach

– c) wykonywanie niektórych prostych zabiegów higieniczno-profilak-

– d) organizowanie różnych akcji oświatowo-zdrowotnych, np. klubów „Wiewiórka”, współdziałanie w tym zakresie z rodzicami, nauczycielami itp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CHOROBY PRZEWODU POKARMOWEGO

Dla szybko rosnącego ustroju, jakim jest ustrój dziecka, prawidłowa działalność przewodu pokarmowego jest sprawą zasadniczej wagi. Cechą charakterystyczną ustroju dziecięcego jest skłonność do burzliwych reakcji...

Zamknij