Omne animal post coitum triste

Brak komentarzy do Omne animal post coitum triste

Sprawa o tyle nie jest prosta, że istnieją szczególne przypadki, w których może dojść do aktu seksualnego bez uprzedniego pobudzenia erotycznego. Umożliwiają to zarówno określone środki techniczne usztywniające prącie męskie lub tak zwany wzwód poranny, będący wynikiem raczej lokalnych zmian fizjologicznych, czy też wzwód wywołany farmakologicznie. Jest rzeczą charakterystyczną, że tego rodzaju akty seksualne, zrealizowane nie wskutek mechanizmu IEM wyzwolonego przez działanie pobudzenia erotycznego SAM, prowadzą wprawdzie do specyficznego rozładowania napięcia, nie towarzyszy jednak temu charakterystyczny dla pełnego aktu seksualnego stan następczy, odczuwany subiektywnie jako stan błogości, odprężenia i nasilenia po-

Jest to raczej poczucie zmęczenia, zniechęcenia, często wrogości w stosunku do partnera seksualnego, uogólnione w postaci twierdzenia: Omne animal post coitum triste. Nawiasem mówiąc, upowszechnienie tego twierdzenia nie wystawia najlepszego świadectwa erotyce naszych antenatów. v

Wynikałoby z powyższych rozważań, że sam akt seksualny, nawet wówczas, gdy zostanie zakończony ejakulacją, nie musi prowadzić do uzyskania rozkoszy natury erotycznej. Mowa tu oczywiście o mężczyznach, gdyż złożoność techniczna aktu seksualnego jest związana z ich rolą w akcie płciowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oględziny jajników

Mocz użyty do badania powinien mieć ciężar właściwy ton i temperaturę 22°, co uzyskuje się w razie potrzeby przez rozcieńczenie wodą ptzekroploną lub zagęszczenie drogą...

Zamknij