Antymonie cywilizacyjne

Brak komentarzy do Antymonie cywilizacyjne

Wśród antynomii cywilizacyjnych, które nie pozostają bez wpływu na sferę seksu, wymienić można:

– a) z jednej strony potrzebę powiązań emocjonalnych, których modele znajdują się w literaturze czy filmie, powiązań osobowych i rangę pary ludzkiej, powiązań przyjacielskich, a z drugiej strony wyraźne urzeczowienie całego cyklu życiowego człowieka, progi rzeczowe awansu (jako wyznaczniki statusu: formalne wykształcenie, małżeństwo, rodzicielstwo), dezafektację i rzeczowość w sferze erotyki oraz motywacji działań partnerskich

– b) ucieczkę przed samotnością i jednocześnie poszukiwanie możliwości „bycia sobą”, przynajmniej w zachowaniach hobbystycznych czy seksualnych niechęć do indywidualizmu, ale i ucieczkę od masy akces po stronie moralności kolektywnej oznaczający tylko przystosowanie, a w stosunku do życia seksualnego – nieco „większe” aspiracje, raczej ekspresyjne lub kompensacyjne

– c) liberalizację ogólnospołeczną, wzrost tolerancji, rozwój seksuologii, powodujące także liberalizację seksualną, przeciw której – nawet gdy okaże się utrudnieniem osobistym i społecznym – nie występuje się represyjnie4

– 4 Zmusza to do interwencji nie instytucje wymiaru sprawiedliwości, ale wychowania, gdyż wychowanie ma być w tej dziedzinie środkiem porządkującym, t choć wyraźnie kontrowersyjnym (love-sex czy play-sex sprzyjają tym wątpliwościom).

– d) relatywizm etyczny

– e) przeżycie dysonansów poznawczych wobec pozostałości pruderii (nawet przy utracie wstydu i honoru).

Dostatecznie precyzyjnie charakteryzuje tę sytuację K. Homey (1976), wysuwając tezę, iż wzmożona aktywność seksualna wynika nie tyle z popędu, ile z chęci wyjścia z duchowych napięć, stając się środkiem uspokajającym, a nie użyciem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

BÓLE W SCHORZENIACH GINEKOLOGICZNYCH I ICH LECZENIE CZĘŚĆ 2

Przyczyny napadów bólów w dole brzucha, których nasilenie i przebieg bywa rozmaity, leżą najczęściej w schorzeniu narządów rodnych, ale wywoływane być mogą również przez zapalenie...

Zamknij