Author Archives: admin


Brak komentarzy do Zmiany płuc w przebiegu krztuśca

Należy podkreślić, że jakkolwiek kaszel napadowy jest jednym z cha-rakterystycznych objawów zakażenia pałeczką krztuśca, istota tego schorzenia polega na uszkodzeniu całego ustroju z wyraźną predylekcją do układu oddechowego.

Read more

Brak komentarzy do Uzasadnienie norm etyki seksualnej – kontynuacja

„Naturalne” nie są także sposoby zachowań najszerzej rozpowszechnione w danym społeczeństwie, bo nie ma od nich przejścia do powinności (szeroki zasięg głodujących w Indiach i pijących alkohol w Polsce nie stanowi podstawy do formułowania twierdzeń, że ludzie w Indiach powinni głodować, a w Polsce pić). Klasycznym błędem takiego rozumowania w dziedzinie seksu było przypisanie kobietom cech masochistycznych ze względu na częstotliwość występowania owego zjawiska w tym zbiorze osobników. Otóż masochizm nie jest tylko zjawiskiem ze sfery seksu, ale elementem reliktowym, empirycznie stwierdzalną, rzeczywistą zależnością kobiet, skutkiem struktury tradycyjnej rodziny. Zmiany tejże struktury zachwiały rozkładem statystycznym cechy „masochizmu” u kobiet i mężczyzn, a nawet uczyniły wielu mężów „masochistami” emancypowanych i sadystycznych żon.

Read more

Brak komentarzy do UWAGI W SPRAWIE DAWKOWANIA LBA

LBA stanowią grupę środków farmakologicznych o intensywnym działaniu leczniczym i odpowiednio silnie wyrażonym działaniu niepożądanym. Wynika stąd, że ogólną prawidłowością dawkowania powinno być podawanie na początku kuracji próbnej dawki, a następnie wybór dawki odpowiedniej do cech chorego i cech jego choroby. W zależności od przebiegu choroby, poprawy lub pogorszenia, pojawia się zazwyczaj konieczność zmiany dawki, niekiedy odstawienia leku. Dlatego też praktycznie jedyną metodą postępowania powinno być podawanie leku w progresywnie wzrastających dawkach, aż do ustalenia dawki optymalnej dla chorego.

Read more

Brak komentarzy do Toksyczne postacie błonicy

W toksycznych postaciach błonicy polecane są transfuzje krwi, jednakże zabieg ten musi być wykonany w początkowym okresie, gdy układ krążenia nie wykazuje uszkodzeń. Stosowane są również od początku kortykosterydy (kortyzon, enkorton) podajemy kortyzon zaczynając od 5-0—1-0-0 mg dziennie, potem w dawkach stopniowo malejących przez 1-0—14 dni lub dłużej.

Read more

Brak komentarzy do Omne animal post coitum triste

Sprawa o tyle nie jest prosta, że istnieją szczególne przypadki, w których może dojść do aktu seksualnego bez uprzedniego pobudzenia erotycznego. Umożliwiają to zarówno określone środki techniczne usztywniające prącie męskie lub tak zwany wzwód poranny, będący wynikiem raczej lokalnych zmian fizjologicznych, czy też wzwód wywołany farmakologicznie. Jest rzeczą charakterystyczną, że tego rodzaju akty seksualne, zrealizowane nie wskutek mechanizmu IEM wyzwolonego przez działanie pobudzenia erotycznego SAM, prowadzą wprawdzie do specyficznego rozładowania napięcia, nie towarzyszy jednak temu charakterystyczny dla pełnego aktu seksualnego stan następczy, odczuwany subiektywnie jako stan błogości, odprężenia i nasilenia po-

Read more

Brak komentarzy do Oględziny jajników

Mocz użyty do badania powinien mieć ciężar właściwy ton i temperaturę 22°, co uzyskuje się w razie potrzeby przez rozcieńczenie wodą ptzekroploną lub zagęszczenie drogą parowania lekkie ogrzanie lub oziębienie. Mocz doprowadza się później do stężenia jonów wodorowych w granicach pH od 5,6-6,2 przez dodanie kilku kropli 0,5 roztworu kwasu solnego, jeśli oddziałuje alkalicznie – lub przez dodanie kilku kropli 0,5% NaOH, jeśli oddziałuje zbyt kwaśno. Oznaczenia stężenia jonów wodorowych dokonuje się albo za pomocą indykatorów lub papierków lakmusowych czerwonych albo niebieskich, przy czym papierek niebieski w moczu o stężeniu pH 5,6-6,2 zabarwia się na kolor słabo czerwony.

Jako ...

Read more

Brak komentarzy do ODPORNOŚĆ NA RYFAMPICYNE

Biochemiczne mechanizmy oporności bakterii nie zostały w pełni poznane. Wiadomo jednak, że polegają one na enzymatycznym unieczyn- nianiu antybiotyku przez drobnoustroje oporne lub zmianach w przepuszczalności ich błony komórkowej. Unieczynnianie penicylin i cefalospo- ryn polega na hydrolizie pierścienia ß-laktamowego przy udziale ß-lakta- maz wytwarzanych przez drobnoustroje Gram-dodatnie i Gram-ujemne. t Geny warunkujące ich powstawanie zlokalizowane są zarówno w plazmidach, jak i chromosomach. Inaktywacja antybiotyków z grupy amino- glikozydów i chloramfenikolu zachodzi w wyniku działania transferazy acetylowej przy obecności acetylo-CoA, ATP i jonów Mg2+. Enzym ten wytwarzają drobnoustroje z rodzaju Pseudomonas, Escherichia, Klebsiella i Sfaphy/ococcus. W przekształcaniu antybiotyków aminoglikozydowych uczestniczą również transferaza fosforanowa i adenylowa, prowadzące do powstania nieczynnych pochodnych – fosforanów i adenylanów.

Wspom...

Read more

Brak komentarzy do NIEDOKRWISTOŚĆ – DALSZY OPIS

Ani sam lek, ani same przeciwciała nie wywołują hemolizy. Nasilenie hemolizy nie zależy od dawki leku. Przeciwciała wykazują swoistość w stosunku do danego leku i leków pokrewnych.

Read more

Brak komentarzy do Liposukcja

Liposukcja to szybka metoda na szczupłą sylwetkę i młody wygląd. Ta operacja plastyczna to odsysanie tłuszczu z wybranych partii ciała np z brzucha, z pośladków czy z ud. By osiągnąć upragnioną sylwetkę wystarczy udać sie do dobrego chirurga plastycznego i zdecydować się na zabieg liposukcji. Liposukcja nie jest jednak sposobem na leczenie otyłości, nie ma również wpływu na jędrność skóry. Odsysanie tłuszczu zaliczane jest do prostych operacji, trwa zazwyczaj od dwóch do trzech godzin. Przeciwskazania do takiej operacji stanowią choroby układu oddechowego i układu krążenia, cukrzyca, nadczynność tarczycy oraz żylaki. Osoby przed przystąpieniem do zabiegu muszą zrzucić kilka kilogramów. Najlepsze efekty liposukcji osiąga się u młodych osób, mających prawidłową masę ciała, natomiast cena takiego zabiegu waha się od dwóch do dziesięciu tysięcy złotych. Tuż po operacji pojawia się obrzęk, zasinienie, pieczenie i drętwienie. Przez tydzien po zabiegu trzeba zostać w domu,nie ćwiczyć i nie pracować.

Read more

Brak komentarzy do Leczenie ogólne gruźlicy

Leczenie ogólne gruźlicy części rodnych kobiecych jest z natury rzeczy zachowawcze. Polega na wzmacnianiu organizmu w drodze stosowania odpowiednich środków farmaceutycznych, dobrego odżywiania i odpoczynku-najlepiej w miejscowości klimatycznej. Jeśli objawy schorzenia nie są wybitne, leczenie zachowawcze wysuwa się na plan pierwszy. Niekiedy jednak trzeba zastosować miejscową fizykalną lub chirurgiczną terapię.

Read more

Brak komentarzy do Krwawienie na zewnątrz

Krwawienie na zewnątrz jest niewielkie, a nierzadko nie ma go zupełnie. Jeżeli po wystąpieniu krwotoku wewnętrznego wskutek pęknięcia torebki ciążowej chora nie zostaje poddana operacji, niebezpieczeństwo zejścia śmiertelnego jest bardzo duże. O ile zejście śmiertelne nie nastąpi, objawy znamienne dla przerwanej ciąży jajowodowej zaczynają stopniowo ustępować. Ciepłota wraca do normy, tętno wolniejc, bóle stają się mniejsze, wzdęcie brzucha ustępuje. Krwawienie z macicy (wprawdzie nieznacznego stopnia) może się jednak utrzymywać jeszcze przez szereg tygodni. Trudno rozstrzygnąć, czy ma ono źródło w macicy, skąd odeszła doczesna, czy też w jajowodzie. Jeżeli po pewnym czasie napad nie powtórzy się, rozpoczyna się powolne zdrowienie,

Read more

Brak komentarzy do Higienistka stomatologiczna

Jest rzeczą oczywistą, że aby sprostać tak szerokiemu zakresowi działania, opieka stomatologiczna nie może spoczywać tylko na barkach lekarzy stomatologów. Coraz szerzej przyjmuje się konieczność działania zespołowego. W ten sposób powstało pojęcie zespołu stomatologicznego („dental team”), którego kierownikiem jest lekarz stomatolog, a członkami przedstawiciele średniego personelu stomatologicznego, przede wszystkim: higienistka, asystentka i technik (ryc. 153).

Read more